Super Monkey Ball Wiki
Advertisement
Super Monkey Ball Wiki
 • Game Program Director: Hisashi Endo
 • System Programmers: Tetsuya Kaku, Kota Matsumoto, Yoshinori Suzuki
 • Party Game Programmers: Tetsu Yoshimitsu, Eiji Takaki, Youichi Ishikawa
 • Mini Game Programmers: Norio Haga, Yasumasa Matsumori, Koji Tokieda, Mie Kawanishi
 • 2D System Programmers: Jun Tokuhara
 • Stage Design Director: Junichi Yamada
 • Stage Designers: Daisuke Sato, Kumiko Sakurai, Yukio Oda
 • Motion Design Director: Kazuhiro Izaki
 • Motion Designers: Michihiro Sato, Mika Sato, Mari Sasaki, Kentarou Niina
 • 2D Designer: Chigaku Fukuhara
 • Character Designer: Mika Kojima
 • Planners: Yukinobu Arikawa, Hiroyuki Sakamoto
 • Sound Design: Hidenori Shoji, Haruyoshi Tomita, Sakae Osumi
 • Narrators: Brian Matt Uhl (English), Unknown narrators (French, German, Italian, Spanish)
 • Monkey Voice: Kaoru Morota (AiAi), Konami Yoshida (MeeMee), Rio Natsuki (Baby), Patrick Harlan (GonGon, uncredited)
 • Publicity: Masae Otoshi, Koji Ueda
 • Cooperation: Dole Food Company, Inc., Dole Japan, Ltd.
 • Special Thanks: Haikyo, Sturm Co.,Ltd., T's Music Co., Ltd.
 • Producer & Director: Toshihiro Nagoshi
 • Developer: Amusement Vision
 • Publisher: Sega
 • Distributor: Infogrames (Europe)